2023. június. 6, kedd
Norbert napja van.
 
Címoldal | Városi hírek | Kulturális hírek | Rólunk | Elérhetőségünk | Youtube csatornánk |
 
Három jelentős pályázat benyújtásáról döntöttek

 
 
2022-06-21 10:43:10 |
 
 
A TOP-Plusz program három kiírására nyújt be pályázatot a város, a Csonkatorony turisztikai fejlesztése, extrém sportpálya építése, és belterületi utak aszfaltozása készülhet el. Nyertesség esetén erre összesen másfél milliárd forintot fordíthat az önkormányzat. Többek között erről született döntés a májusi képviselő-testületi ülésen.


 


 

Az első napirendként tárgyalt előterjesztés a Herpály-Team Kft. 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolója és a 2022. évre vonatkozó üzleti tervének jóváhagyása volt. Az ülésen elhangzott, átlátható és közérthető az új vezetés által elkészített dokumentum, melyet egybehangzó igennel fogadtak el a képviselők.
 
Minden év május 31-ig értékelés készül az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. Az ülésen elfogadott több mint 80 oldalas beszámoló megadott szempontok szerinti elkészítésében a Bihari Szociális Szolgáltató Központ, a Közintézmények Szolgáltató Irodája, a Berettyóújfalui Rendőrkapitányság, valamint a Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde működött közre.
A II. számú fogorvosi körzet praxisjogának átadásáról is döntés született. A képviselők hozzájárultak ahhoz, hogy Dr. Pénzes Anikó jelenlegi praxistulajdonos bejelentése alapján augusztus 1-től Dr. Gábor-Kotán Zsuzsanna vállalkozási formában működtesse tovább a körzetet. A napirend kapcsán elhangzott, a jövőben a szájsebészeti szakvizsga megszerzését követően egy szakrendelő kialakítása is a tervei között szerepel.
 
A 2022/2023. nevelési évre vonatkozóan a maximális csoportlétszám húsz százalékkal történő túllépését engedélyezte a képviselő-testület a Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde intézményeiben. A beiratkozók jelenlegi száma alapján (106) már látható, hogy valamennyi tagóvodában a jelenlegi 25 fős maximális létszámot meg fogja haladni a gyermekek létszáma.
 
A képviselők a tárgyalást követően egy tartózkodás és egy nem szavazat mellett fogadták el az előterjesztést.
A ROHU449 azonosítószámú projekt keretében kerül sor a fürdőfejlesztéshez kapcsolódóan rehabilitációs eszközök beszerzésére. A testület elfogadva a határozati javaslatot döntött a nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról.
 
Három TOP-Plusz program kiírásra nyújt be pályázatot a város. Az „Aktív pihenést szolgáló turisztikai fejlesztés Berettyóújfaluban” című projekt tervei szerint egy extrém sportpályát alakítanának ki a BUSE pályánál, illetve a piac területén lévő sátrat helyeznék át a Bihar Termmálligetbe, ahol így egy nagyméretű fedett területet alakítanának ki.
 
A „Csonkatorony turisztikai fejlesztése Berettyóújfaluban” elnevezésű projekt keretében, mint Berettyóújfalu egyik legfőbb történelmi jelképének bemutatása és környékének fejlesztése, a turistafogadás feltételeinek kialakítása történne meg, és egy látogató központ is épülne. A teljes tervezett pályázati összköltség 495 millió forint.
 
A „Belterületi utak fejlesztése” elnevezésű felhívásra is nyújt be pályázatot az önkormányzat. A 760 millió forint támogatásból a korábban beérkezett képviselői javaslatok alapján hét utca teljes aszfaltozása, vízelvezetése történne meg. A teljes hosszuk meghaladja a 3,5 kilométert. 
 
A képviselők mindhárom pályázat benyújtását támogatták. Az ülés végén két képviselői írásbeli megkeresésről is tárgyaltak. Kiss Tamás a BERÉPÓ Nonprofit Kft. fenntartásában lévő Fényes-ház kerítésének és az idősek otthona környezetében található padok felújítását, ha szükséges cseréjét kérte. A polgármester ezzel kapcsolatban elmondta, a padok felújítása és a festés hamarosan meg fog történni, a kerítés és a falszakasz javítására pedig árajánlatot kérnek, mint mondta ez a munka egy kicsivel több időt vesz igénybe.
 
Csarkó Imre kérdése a nemrégen egy Bocskai úti ingatlanra elhelyezett tábla kapcsán arra vonatkozott, hogy a tulajdonossal szemben lévő hivatalos eljárásról van-e tudomása az önkormányzatnak, illetve az lesz-e hatással a város közvilágítására.  Muraközi István válaszában elmondta, 2021. júliusában több önkormányzattal egyetemben vagyoni érdekeltként kapott egy végzést Berettyóújfalu önkormányzata a Mezei-Vill Kft. több berettyóújfalui ingatlanának és egyéb vagyonelemének zár alá vételéről. A polgármester hozzátette, a közvilágítás korszerűsítését végző vállalkozás a Mezei-Vill csoporthoz tartozó Mezei-Vill International Kft. volt, akivel egy 12 éves futamidejű, a kivitelező finanszírozásában kiépített energiahatékony rendszer megtakarításaiból fizeti meg a beruházás ellenértékét a város a kivitelező részére.
 
Muraközi István arról is szólt, hogy a beépített lámpatestek nem a Mezei-Vill International Kft. tulajdonában vannak, a cég ezeket egy másik kft-től bérli. A lámpatesteket tulajdonló céggel folytatott tárgyalás alapján elmondható, hogy amennyiben a Mezei-Vill Kft-vel fennálló szerződés megszűnne, ők nyitottak a lámpatestek további üzemeltetésére vagy akár azok önkormányzat részére történő eladására is – tette hozzá a polgármester.
 


 
Címkék: 
Megosztás:

Add a Twitter-hez   Add a Facebook-hoz  

 
Hozzászólás: 
 
Makk Kálmán Mozi                       

 
Bihari Hírlap
legfrissebb száma

Bihari Hírlap legfrissebb száma

HIRDETÉS1
 
IMPRESSZUM | ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ                                               MÉDIAAJÁNLAT                                               JOGI NYILATKOZAT | TECHNIKAI AJÁNLÁS