2024. június. 18, kedd
Levente napja van.
 
Címoldal | Városi hírek | Kulturális hírek | Rólunk | Elérhetőségünk | Youtube csatornánk |
 
Takarékos és átlátható költségvetést fogadtak el

 
 
2023-03-14 12:43:01 |
 
 
Takarékos és átlátható, de sok bizonytalanságot rejtő költségvetést fogadtak el a képviselő-testület február 23-i ülésén. Emellett tájékoztatót hallhattak az ivóvíz minőség javító programról, és új házi gyermekorvos munkába állásáról is döntöttek.


 


 

A testületi ülés elején egy tájékoztatót hallhattak a jelenlévők a városunkban zajló ivóvíz minőség javító program jelenlegi állapotáról. A téma egy lakossági vízminta kapcsán került a képviselő-testület elé. Az ülésen a január 1-je óta szolgáltató Északmagyarországi Regionális Vízmű Zrt. és a kivitelező cég képviselői adtak tájékoztatást.

Tavaly december 22-én lépett életbe az a jogszabály, amely lehetővé teszi a köznevelési feladatot ellátó egyházi fenntartók számára azon önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanvagyon tulajdonjogának igénylését, amelyet eddig is köznevelési tevékenység céljára használt. A Tiszántúli Református Egyházkerület bejelentett igénye alapján, a Kálvin tér 5 szám alatti, a Diószegi Kiss István Református Általános Iskola által használt épület átadásáról is tárgyaltak. Az ingatlant hét éve határozatlan idejű bérleti szerződéssel használja az iskola. Az előterjesztés szerint a képviselő-testület határozatával az igény tudomásul vételéről dönthet.

A törvény arra vonatkozóan tartalmaz garanciákat is, hogy amennyiben a fenntartó vagy az intézmény megszűnne, akkor a tulajdonjog visszaszáll az önkormányzatra. 

A képviselők egybehangzó igennel fogadták el a határozati javaslatot. Az egyik legfontosabb napirenddel folytatódott az ülés, Berettyóújfalu 2023-as költségvetési rendeletének tárgyalása és elfogadása. Az idei évi költségvetési főösszeg több mint 6,5 milliárd forint. Az ülésen elhangzott, ez az év rendhagyónak számít, a gazdasági tényezők, a körülöttünk zajló események, az árak növekedése, különösen a rezsiköltségek esetében nagyban befolyásolták a kiadások tervezését. Továbbra is elsősorban működési költségvetés a 2023-as, de nagy összegben tartalmaz beruházási tételeket is. A rendelet 714 millió forintos hiánnyal, illetve többlet költségvetési támogatási igénnyel kalkulál.

A költségvetés elkészítésekor fontos szempont volt a takarékos, átlátható és biztonságos működtetés, gazdálkodás. Ezzel kapcsolatban az ülésen elhangzott,  a különböző támogatások, a kötelező feladatok működtetése továbbra is része a költségvetésnek, de például az intézmények esetében nem tartalmaz fejlesztési kiadásokat, vagy olyan dologi költségeket, melyek nem a kötelező napi munkához szükségesek.

 

Kusai Tamás könyvvizsgáló arról szólt, a költségvetési rendelet a jogszabályi előírásoknak megfelelően és struktúrában készült el, döntésre alkalmas. Felhívta a figyelmet arra is, az elmúlt három év komoly változásokat hozott a gazdasági élet szereplőinek, de a családoknak, önkormányzatoknak, az országnak is. Az egy éves tervezési időtartam szinte lehetetlen, de fontos, hogy esetleges év közbeni módosításkor a kiadási oldal mellett a bevételi oldallal is mérlegeljenek a döntéshozók.

A képviselő-testület a költségvetési rendeletet kilenc igen, nulla nem és kettő fő tartózkodása mellett fogadta el.

Az önkormányzati lakásrendelet módosítása is szerepelt a napirendek között.

A Herpály utcai volt kórházi szolgálati lakások vonatkozásában a bérlőkijelölési jogot tavaly november óta az önkormányzat gyakorolja. A kórház területén összesen 42 összkomfortos lakásról van szó. A most tárgyalt előterjesztés szerint megfontolandó az önkormányzat részéről, hogy azok a kórházi lakások, melyek bérlői tulajdont kívánnak szerezni, kerüljenek értékesítésre. Az erre vonatkozó igények felmérése okán a lakások bérlőit levélben keresték fel, és a beérkező válaszok feldolgozását követően a képviselő-testületnek lehetősége lesz értékesítésre kijelölni a lakásokat. A most tárgyalt rendelet módosítás pedig arról szólt, hogy az elővásárlási joggal érintett lakás a kórházi ingatlanok esetében nem csak akkor jelölhető ki elidegenítésre, ha az elővásárlásra jogosult legalább három éve rendelkezik a lakás bérleti jogával.

A lakásrendelet módosítását végül két nem szavazat mellett fogadták el.

A Berettyóújfalui Polgármesteri Hivatal 2022. évi munkájáról szóló beszámoló is az előterjesztések között volt. A 34 oldalas dokumentum ezúttal is az egyes irodákra lebontva készült el, bemutatva, hogy milyen sokszínű és szerteágazó munkát végeznek a hivatalban. Dr. Körtvélyesi Viktor jegyző a napirendhez kapcsolódóan köszönetét fejezte ki az összes dolgozónak.  

Két előterjesztést is elfogadtak a Herpály-Team Kft.-vel kapcsolatban. A társaság neve Herpály Vagyonkezelő Kft-re változik, illetve új székhelyre költözik. A cég jelenlegi székhelye nem felel meg a mai kornak, az irodák dohosak, nem szigeteltek, a jelenlegi irodaegyüttes gazdaságosan nem üzemeltethető. A Kft. átköltözik az inkubátorház földszinti irodáiba, illetve annak üzemeltetését is a Herpály Vagyonkezelő Kft. fogja végezni.

A berettyóújfalui 5005-ös számú házi gyermekorvosi praxisban Dr. Abdul Faris csecsemő és gyermekgyógyász főorvos látta el a feladatokat. Az önkormányzat egy korábbi döntése szerint háziorvosi ellátást kizárólag vállalkozói szerződéssel biztosít. Dr. Abdul Faris azonban úgy nyilatkozott, hogy így nem tudja vállalni a praxis működtetését, és 2023. február 28-val közös megegyezéssel kérte jogviszonyának megszüntetését. Az előterjesztésben olvasható, hogy március 1-től a körzet ellátásáról helyettesítés útján gondoskodik az önkormányzat.

Dr. Bárány Szilvia csecsemő és gyermekgyógyász szakorvos vállalná teljes munkaidőben a feladatot, illetve a praxis értékesítésére álló hat hónap múlva pedig vállalkozóként a hosszú távú működtetést is. 

A testület egybehangzó igennel fogadta el a határozati javaslatokat, így tehát március 1-től Dr. Bárány Szilvia helyettesít a körzetben, a korábbi rendelési időben. 
Címkék: 
Megosztás:

Add a Twitter-hez   Add a Facebook-hoz  

 
Hozzászólás: 
 
Makk Kálmán Mozi                       

 
Bihari Hírlap
legfrissebb száma

Bihari Hírlap legfrissebb száma

HIRDETÉS1
 
IMPRESSZUM | ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ                                               MÉDIAAJÁNLAT                                               JOGI NYILATKOZAT | TECHNIKAI AJÁNLÁS